Rozhodujeme sa pre prvé akvárium

Často sa stretávam s otázkou typu, aké akvárium zvoliť či už veľkosťou alebo druhom biotopu. Treba si uvedomiť že akvárium je umelo vytvorený ekosystém, ktorý regulujeme a ovplyvňujeme my. Od nás závisí to ako bude akvárium vyzerať, ako sa bude dariť živočíchom a rastlinám, ako bude celý biotop prosperovať. Preto som sa rozhodol napísať pár viet k tejto problematike. 

V prvom rade treba vedieť koľko financií som ochotný do akvária investovať. Od tohto aspektu závisí naozaj veľa. Či už je to technika, veľkosť nádrže alebo jej zariadenie a zarybnenie. V tejto dobe je ponuka či už techniky, komponentov alebo rýb naozaj rozmanitá. Pokiaľ už nejaký rozpočet mám na akvárium stanovený a nechcem ho prekročiť je lepšie zvoliť cestu menšej nádrže ale za to kvalitnejšiu (výkonnejšiu) techniku, filtráciu alebo osvetlenie. Filtrov či už externých alebo vnútorných je naozaj veľké množstvo, no z vlastnej skúsenosti viem že životnosť jednotlivých komponentov je naozaj rozdielna pokiaľ sa jedná o značku alebo „neznačku“. Spotreba energie je tiež kritérium, ktoré by stálo za zmienku si porovnať. Rovnako netreba podceniť výkon, a hlučnosť samotného filtra. Určite pri výbere treba počítať s minimálne 2 – 3 násobným výkonom filtra ako je objem nášho budúceho akvária. Napríklad sa rozhodnem pre akvárium o objeme 250l tak filter treba zvoliť minimálne o výkone 600l/h. Rovnako je dôležitý objem filtra a filtračných hmôt ale to si necháme do ďalšieho blogu. Všetko závisí od veľkosti nádrže. Veľkosť budúceho akvária ovplyvňuje aj druhy rýb, ktoré budeme chovať, nakoľko ryby väčších veľkostí nebudeme predsa chovať v 100 litrovej nádrži.

Samozrejme najdôležitejším aspektom je to čo sa nám páči. A tu sa naskytuje otázka dizajnu a celkového vzhľadu, od umiestnenia akvária v miestnosti, výber typu podstavy(skrinky), výber dekoru opláštenia až po  osvetlenie akvária. Je nespočetne veľa možností preto treba tomuto bodu venovať dostatok času a neunáhliť sa. Rovnako sklo samotného akvária, čo sa dizajnu týka, veľmi ovplyvňuje celkový vzhľad a dojem. Klasické sklá aké poznáme sú nazývané FLOAT. Jedná sa o sklá, ktoré obsahujú viac železa a preto majú  nádych do zelena. Ďalším typom je sklo OPTIWHITE alebo CLEARVISION kde je podstatne menej pridaného železa a tieto sklá sú úplne číre to znamená že neskresľujú farby v akváriu. Poskytujú nám reálne sfarbenie rýb a rastlín. Treba ale počítať s tým, že akváriá z týchto čírych skiel sú niekoľkonásobne drahšie ako akváriá z FLOAT skiel. Preto sa väčšinou sklo optiwhite používa na pohľadové strany akvária. Niektorí za zamýšľame aj nad tvarom samotného akvária. Praxou overené a asi najviac vyhovujúce sú klasické tvary ako kocka, kváder samozrejme skosené alebo rohové. Môžeme sa stretnúť aj s akva guľami, ktoré sú ale úplne nevyhovujúce. Určite neodporúčam veľmi vysoké akvária nad 70cm , nakoľko ich údržba je už komplikovanejšia. Je vždy lepšie  akvárium urobiť väčšie na plochu. Priestor sa dá krásne využiť a vieme docieliť optimálnejší priestorový vzhľad.

Mnoho ľudí chce využiť už existujúci kus nábytku , čo samozrejme nie je problém pokiaľ to jeho konštrukcia a umiestnenie v miestnosti dovoľujú. Určite sa treba vyvarovať umiestneniu kde dopadá priame slnko z exteriéru, napríklad pri okne. V takomto prípade dochádza k bujneniu rastlín a vzniku rias v akváriu.

Keď teda poznáme objem akvária a jeho umiestnenie prichádza na rad zvoliť si typ nádrže/biotopu. Pre mňa osobne sú TOP africké jazerá Tanganjika a Malawi. Tieto biotopy sú bez rastlín s veľkým množstvom skál. Ďalším biotopom je napríklad povodie Amazonky kde je to presne naopak. Tu prevládajú rastliny a aj iné zloženie vody. Jednoducho povedané treba sa rozhodnúť či chcem rastlinné akvárium alebo skalnaté bez rastlín. Pokiaľ sa rozprávame o biotopových akváriách,  nie som zástanca biotopy miešať, a už vôbec nie osadením rýb. Veľkosti akvária sa rôzne biotopy dajú prispôsobiť ale určite pre skalnaté akvárium s africkými alebo americkými cichlidami je vhodnejšia väčšia nádrž. Pokiaľ sa je nám to jedno alebo sa nevieme rozhodnúť pre konkrétny typ akvária/biotopu možno pomôže jednoduché pravidlo respektíve dôvod, ktorý to môže rozhodnúť za nás. Tým dôvodom je čas. Skalnaté akváriá afrických jazier si nevyžadujú toľko času na údržbu ako rastlinné akvária. Pokiaľ rastlinné akvárium funguje správne a je v ňom bilogická rovnováha tým pádom nám rastlinky v ňom budú prosperovať čo je dôvod pre naozaj pravidelnú údržbu. Áno môžeme mať akvárium s umelými rastlinami ale to nie je biotop a ja nie som ani minimálnym zástancom takejto „dekorácie“. Tu ale platí zásada že v skalnatých akváriách treba klásť omnoho väčší dôraz na filtráciu, jej typ, druh náplní atď. Pri skalnatých akváriách treba počítať s výskytom rias napríklad na skalách čo je prirodzené, prospešné a v niektorých biotopoch žiadúce. Tu sme si teda rovno zodpovedali aj ďalšie kritérium a to starostlivosť. Tejto téme sa chcem venovať podrobnejšie v samostatnom blogu lebo mnoho ľudí má skreslené predstavy. Ale vo všeobecnosti platí údržba 1x mesačne keď to zoberiem globálne. Samozrejme každé akvárium aj keď rovnakého objemu, biotopu môže vyžadovať rôzne nastavenie údržby.

Čo sa financií týka rastlinné akvárium je určite nákladnejšie a vyžaduje si vyššiu investíciu, či už do samotného substrátu, hnojív, rastlín a techniky. Áno, znova môžeme polemizovať …. „Mne stačí jeden Echinodorus a zopár skál“…. V podstate áno ale výsledok pekného a fungujúceho akvária týmto nedosiahneme. V nasledujúcej tabuľke si to môžeme názorne a číselne porovnať. Pre porovnanie som zvolil akvárium o objeme 290l.

Z tabuľky je zrejmé že rastlinné akváriá sú v porovnaní so skalnatými naozaj nákladnejšie. Verzia A je v oboch prípadoch nastavená lacnejšie/ekonomickejšie čo sa investície týka. Všetky takto zariadené akváriá som nastavil tak, aby boli funkčné a spĺňali všetko čo je potrebné na správny chod a vznik biologickej rovnováhy. Je to len porovnanie, ktorého položky sú menné a dajú sa prispôsobiť požiadavkám, ktoré nám vyhovujú. Pri rastlinných akváriách treba počítať s pravidelným hnojením a to nie len s CO2. 

Pre názornosť a predstavu sú nižšie vyobrazené spomínané biotopy, ktoré sme rozoberali v blogu. Prvý je biotop Tanganjika, druhý Malawi a posledný biotop povodie Amazonky. Je len na nás ako akvárium zariadime. Je ale dôležité klásť pri tom dôraz na potreby jeho budúcich obyvateľov.