Správny postup pri založení akvária je dôležitý

V dnešnom blogu si povieme ako postupovať keď už máme akvárium a všetko potrebné doma a sme pripravení akvárium zariadiť a spustiť. Samozrejme všetko za predpokladu, že už vieme pre aký typ nádrže/biotopu sme sa rozhodli.

  1. Príprava a osadenie akvária
  2. Dizajn a zariadenie 
  3. Prvé spustenie

1. Príprava a osadenie akvária

Pred každou realizáciou si budúce akvárium aj s prípadnou skrinkou/podstavou nakreslím. Nemusí to byť umelecké dielo ale je dobré mať nejakú víziu nejaký plán.

 Akvárium pred napustením a zariadením dôkladne umyjem a zbavím sklá od prípadných fľakov a pozostatkov od silikónu ( ideálnym pomocníkom je klasická žiletka ). Ďalší krok je nesmierne dôležitý a to je naozaj precízna príprava skrinky, respektíve podstavy, na ktorej bude akvárium umiestnené. Dbajme hlavne na to aby podstavec/skrinka boli v maximálnej rovine čo docielime za pomoci vodováhy. Rovnako sa treba zamerať na to, či skrinka akvárium unesie ( hlavne pri objemnejších akváriách). Zanedbanie tohto kroku by sa nám mohlo v budúcnosti vypomstiť.

Keď máme podstavu na mieste a v rovine môžeme na podstavec položiť podložku. Ja používam klasický polystyrén o hrúbke 2cm. Samozrejme hrúbka podložky závisí aj od veľkosti a objemu akvária. Pri menších nádržiach ( do 100l ) postačuje aj penová podložka pod parkety, pri väčších akváriách používam niekedy aj 3cm polystyrén. Pomôcť si môžeme tenkou obojstrannou páskou, ktorou si polystyrén fixujeme o skrinku. Následne treba skontrolovať či je povrch polystyrénu čistý.Nezabúdajme že pri veľkých nádržiach (nad cca 1000l) a v prípade že bývame v paneláku alebo jednoducho ak má byť akvárium na poschodí je na mieste toto nechať posúdiť/schváliť statikom. Viac krát sa mi už stalo že statik buď to akvárium neodporučil alebo len za určitých podmienok, ktoré si vyžadovali stavebné úpravy.Pozadie akvária volím väčšinou čierne, šedé, mliečne biele  alebo využívam 3D pozadia. Tapety s motívmi rastlín alebo inými sú nevhodné a pokazia dojem z akvária. Veľmi dôležité je aj nasvietenie akvária.  Pri manipulácií nikdy akvárium nedržíme za bočné výstužné lišty. Nasleduje zapojenie elektroinštalácie, káblov a zapojenie externého filtra a nasávacích hadíc.

 

 2. Dizajn a zariadenie

Samotné zariaďovanie a dizajn akvária je pre mňa ten najzaujímavejší krok. Postupujeme od dna a podložia. Pokiaľ budú v akváriu objemnejšie a ťažšie skaly podkladám pod ne styrodur o hrúbke 1cm. Najskôr urobím hardscape ( základné rozmiestnenie skál a dekorácie ) z tých najväčších skál, ktoré mi ukážu približný dizajn budúceho akvária. Dbám na to aby boli skaly stabilné a vždy počítam s možnosťou ich podkopania rybami ( hlavne u viacerých druhoch cichlíd ). Následne začínam sypať substrát. Buď je to najprv výživný substrát pre rastliny alebo rovno sypem jemný piesok. Pri afrických cichlidách používam prevažne koralový najjemnejší piesok, ktorý udržiava ideálnu tvrdosť a pH vody. Pokiaľ sa jedná o akvárium rastlinné postup je trošku komplikovanejší. Na už spomenutý výživný substrát aplikujem vrchný finálny substrát. Na výber je naozaj veľké množstvo. Ideálnym pomocníkom je aj lávový substrát/kamienky, ktoré sú výborným domovom pre nitrifikačné baktérie. Výška substrátu je u mňa minimálne 5 cm v afrických biotopoch a pri rastlinných nádržiach je  miestami aj 15-20 cm ale výlučne v zadnej časti nádrže a prednej časti maximálne 3-5cm. Pokiaľ chceme vytvoriť pekný priestorový dojem nikdy substrát nedávame v jednej výške ale dodržiavame pravidlo vpredu čo najnižšie s postupným zvyšovaním do zadných častí akvária prípadne do strán. Pre zachovanie stability a tvaru dna môžeme použiť skaly, drevo, korene ale aj rastliny , ktoré časom koreňmi dno spevnia. Určite substrát najprv premyjem ale iba finálny. Výživné substráty nepremývam nakoľko by sme vyplavili dôležité prvky. Čo sa týka veľkosti alebo frakcie štrku piesku tak pri cichlidách používam jemný skôr jemný piesok co najjemnejšej frakcie. Pri akváriách rastlinných nepoužívam frakciu väčšiu ako 2mm.

Pokiaľ používame ľahké substráty ( JBL manado atď.) ja ich pred použitím nechám minimálne 24h odležať vo vedre s vodou. Nasleduje napustenie akvária vodou cca do polovice. Potom začínam sadiť rastliny a dolaďovať dizajn celkového vzhľadu kde sa zameriavam na detaily, ktoré sú naozaj dôležité a dodajú celému vzniknutému biotopu realistický nádych. Snažíme sa tvoriť reálne a prirodzene vyzerajúci biotop. Umelé rastliny, potápači a podobné „veci“ ja do akvária nikdy nedávam aj keď 100ľudí 100chutí.

3. Prvé spustenie

Po doplnení vody je akvárium zakalené a je potrebné spustiť filtráciu. Vždy je dobré vykonať test vody a skontrolovať hodnoty ako je NO2, NO3, CO2, NH4, pH, kH . Určite treba podať „štartovacie baktérie“ a naočkovať filter aby sa nám mohli pekne užitočné baktérie množiť a došlo čo najrýchlejšie k rovnováhe v akváriu. Biele zákaly prípadne iné zmeny vo vode sú časté a normálne. Najčastejším „problémom“ novozaložených akvárií je nálevník (biely zákal) ale aj hnedá riasa. Nálevníkovi treba dať čas a sám zmizne. Hnedá riasa zmizne tiež pokiaľ bude biologická rovnováha už prebiehať prirodzene.bTieto zmeny treba ale pravidelne kontrolovať a sledovať ich. V zábehu akvárium nechávam minimálne 20 dní  , všetko závisí od typu akvária, jeho veľkosti atď. Pravidelná kontrola vody je nevyhnutná obzvlášť hodnoty NO2, ktoré sú vo vysokej koncentrácií toxické až smrteľné. Vizuálna kontrola by mala byť vykonaná každý deň a test vody na prvky aspoň 1x týždenne. Je veľmi dôležité aby biologická rovnováha a vznik nitrifikačných baktérií nebol nijak nabúraný. Najkritickejší je 3 týždeň od založenia. Pokiaľ máme akvárium rastlinné nastavíme svietenie zo začiatku na max 4-6hodín denne a prispôsobíme tomu aj dávkovanie CO2 pokiaľ ho máme vo výbave. Po cca 5 dňoch môžeme intenzitu a dĺžku svietenia postupne zvyšovať zároveň s CO2 hnojením. Ide o to že rastliny potrebujú na zakorenenie čas a z počiatku musíme podporiť rast a výživu koreňov. Nie je dobré zaťažovať hneď rastliny „naplno“. Určite treba použiť nejaké pevné hnojivo na začiatok, ktoré umiestnime ku koreňom rastlín. Postupne môžeme začať aplikovať aj tekuté hnojivá. Dôležitým faktorom hlavne pri nádržiach bez rastlín je okysličovanie akvária. Pokiaľ by sa aj po pár dňoch akvárium nevyčistilo a voda by bola neustále biela, mútna atď. treba určiť príčinu. Vo väčšine prípadov je to však prirodzené a bežné – proste je to biologický proces. V mnohých prípadoch pomôže UV lampa, ktorú osobne ale nepoužívam nonstop. UV lampu zapínam 1x za mesiac na 24hodín.  Počas prvého mesiaca do filtrácie a filtra vôbec nezasahujem mením len vodu a to 1/3 týždenne  s pridávaním „ baktérií“. Pochopiteľne že tieto „baktérie“ nie sú živé ale jedná sa v podstate o krmivo a prvky, vďaka ktorým baktérie prosperujú. 

skalnaté akvárium v skrinke